Low-Profile Disposable Blades DB80LX – Dao cắt cao cấp

Tính chất của lưỡi dao dùng một lần Low-Profile Leica DB80LX hỗ trợ cắt các phần mỏng, chất lượng cao .

Với các vật liệu chọn lọc, lớp phủ và cấu hình tiên tiến, lưỡi dao này cho phép bạn cắt các mẫu vật thông thường, sinh thiết và các mô dày đặc một cách nhanh chóng và hiệu quả . Để sử dụng với máy cắt vi phẫu và máy cắt lạnh của Leica Biosystems được phân loại và dán nhãn là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro để chẩn đoán y tế mô học, ví dụ như chẩn đoán ung thư.