Vật tư phụ trợ

Leica Biosystems cung cấp nhiều loại sản phẩm an toàn & vệ sinh chất lượng cao, phương tiện đông lạnh, thiết bị thu thập tế bào học, công cụ vi sinh và thiết bị khám nghiệm & giải phẫu tử thi.
  • Thiết bị an toàn thực tế và các sản phẩm vệ sinh chung như găng tay và kiểm soát hóa chất giúp bạn giữ an toàn và bảo vệ nhân viên phòng thí nghiệm.
  • Đối với các ứng dụng nghiên cứu vi sinh, hệ thống Bacti-Cinerator của chúng tôi khử trùng bằng cách sử dụng vật liệu hữu cơ nhiệt hồng ngoại được đốt sâu trong ống phễu gốm.
  • Bóc tách mô và tiến hành khám nghiệm tử thi một cách chính xác và hiệu quả bằng các công cụ tiện dụng, lưỡi dao mổ, dụng cụ mổ xẻ, kẹp, máy cầm máu, v.v. Chúng giúp bạn nhanh chóng hoàn thành ngay cả những công việc phức tạp nhất.