Gomori’s Trichome – Thuốc nhuộm đặc biệt (Green collagen)

Thuốc nhuộm Trichome được sử dụng để nhuộm và xác định các sợi cơ, collagen và nhân

Chúng có thể được sử dụng để đối chiếu cơ xương, cơ tim hoặc cơ trơn

Gomori Trichrome giúp đơn giản hóa các vết nhuộm phức tạp hơn và kết hợp nhuộm plasma (chromotrope 2R) và mô liên kết với Gomori’s Green để tạo ra màu nhuộm tương phản rực rỡ.