Túi trong suốt chứa 20 tiêu bản

Túi đựng trong suốt chắc chắn, chịu được dung môi, được thiết kế để chứa 20 tiêu bản. Các tiêu bản siêu nhỏ trong túi đựng có thể dễ dàng lấy ra và thời gian khô nhanh hơn.

Nhiều túi có thể xếp chồng lên nhau ở vị trí mở hoặc đóng. Các nắp đậy được cố định vào đế bằng năm kẹp đính kèm. Túi có thể dễ dàng làm sạch bằng nước ấm và xà phòng và có thể được sử dụng nhiều lần trong nhiều năm.

Nắp trong suốt dễ dàng nhận biết tiêu bản. Có sẵn trong một hộp gồm 15 túi.