Kit Test Độc tính

Phương pháp kiểm tra thuốc điều trị Jasem cung cấp phân tích được 119 loại thuốc trong mẫu máu và nước tiểu cho kết quả sau 12 phút  phân tích. Pha loãng và chuẩn bị mẫu để lấy mẫu nước tiểu.

Danh mục: Từ khóa: , Brand:
  • Các bước chuẩn bị mẫu nhanh chóng và đơn giản
  • Không cần sử dụng SPE để dọn dẹp
  • Pha loãng và lấy mẫu nước tiểu
  • Phân tích đồng thời các nhóm thuốc khác nhau – tổng thời gian chạy là 12 phút
  • Phương pháp cho phép mở rộng danh mục thuốc