CATECHOLAMINES

Việc phân tích đồng thời và đáng tin cậy của một loạt các catecholamine là một công cụ mạnh mẽ để điều tra tình trạng hormone, có liên quan đến nhiều câu hỏi và chẩn đoán lâm sàng.

Danh mục: Từ khóa: , Brand:

Các catecholamine trong huyết tương bao gồm epinephrine (E), norepinephrine (NE) và dopamine (DA) được sử dụng để đánh giá chức năng giao cảm ở bệnh nhân. Định lượng nồng độ catecholamine trong huyết tương là quan trọng về mặt lâm sàng để chẩn đoán pheochromocytoma và paraganglioma trong các xét nghiệm clonidine động. Nồng độ tuần hoàn thấp của catecholamine và các chất gây nhiễu phân tích đòi hỏi việc chuẩn bị mẫu tẻ nhạt và chạy sắc ký kéo dài để đảm bảo định lượng chính xác chúng bằng HPLC với phát hiện điện hóa.

  • Phân tích norepinephrine, epinephrine và dopamine mà không cần dẫn xuất hóa
  • Không cần SPE!
  • Bao gồm các đồng vị dán nhãn của mỗi chất phân tích như là chất nội chuẩn
  • Thời gian phân tích 10 phút kể từ thời điểm tiêm mẫu.