STEROID HORMONES KIT

  • Sử dụng quy trình chiết lỏng-lỏng đơn giản để chuẩn bị mẫu mà không cần dẫn xuất hóa
  • Kiểm tra được nhiều chất phân tích chỉ trong 1 lần chạy
  • Phân tích được nhiều loại steroid mà không tốn nhiều thời gian phân tích
  • Đảm bảo định lượng chính xác, độ nhạy và độ chọn lọc cao hơn so với xét nghiệm miễn dịch
Danh mục: Từ khóa: , Brand:

Hormone steroid được định nghĩa là sứ giả sinh học hiệu quả tham gia vào các quá trình quan trọng của cơ thể ngay cả ở nồng độ thấp. Do đó, phân tích đồng thời và đáng tin cậy của một loạt các hormone steroid đóng vai trò quan trọng đối với việc điều tra hồ sơ hormone, có thể hữu ích trong việc phát hiện các rối loạn nội tiết do khiếm khuyết trong quá trình sinh tổng hợp steroid như tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (CAH). Do những hạn chế và thiếu sót của kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch để đo hormone steroid trong dịch cơ thể, sắc ký lỏng song song khối phổ (LC-MS / MS) ngày càng trở thành phương pháp phát hiện hormone steroid đa lớp.

Phương pháp tiếp cận của Jasem cung cấp định lượng đồng thời 16 hormone steroid nổi bật trên lâm sàng bằng LC-MS / MS trong 16 phút.