METANEPHRINES

Normetanephrine và metanephrine là các dẫn xuất O-methyl hóa của các hormone catecholamine norepinephrine và epinephrine, tương ứng. Metanephrines được tạo ra bằng cách chuyển hóa catecholamine nhưng cũng được tạo ra quá mức trong các khối u pheochromocytoma của các tế bào chromaffin, hầu hết trong số đó được khu trú tại tuyến thượng thận.

Danh mục: Từ khóa: Brand:

Đa số bệnh nhân có khối u pheochromocytoma có nồng độ normetanephrine và metanephrine trong huyết tương ít nhất gấp 2-3 lần giới hạn tham chiếu trên. Sự hiện diện của nồng độ cao của các chất phân tích là một công cụ xác nhận để chẩn đoán khối u. Trong bối cảnh này, phép đo metanephrin huyết tương tự do (không liên hợp) đã được chứng minh là một xét nghiệm có độ nhạy cao (Với độ nhạy chẩn đoán là 98% và độ đặc hiệu là 92%) để phát hiện u pheochromocytoma. Jasem kit cho phép định lượng đồng thời metanephrines tự do trong huyết tương mà không cần sử dụng SPE trong suốt 6,5 phút.

  • Phân tích metanephrine, normetanephrine và 3-metoxytyramine mà không cần dẫn xuất hóa
  • Không cần SPE! Chuẩn bị mẫu nhanh chóng và dễ dàng – chỉ cần dông tụ protein!
  • Bao gồm các đồng vị dán nhãn ổn định của mỗi chất phân tích như là chất nội chuẩn
  • Thời gian phân tích 5 phút kể từ thời điểm tiêm mẫu