BỘ KIT KIỂM SOÁT THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

Kiểm soát hàm lượng hoạt chất thuốc chống động kinh nhằm cải thiện phương pháp điều trị mà không gây ảnh hưởng phụ cho người dùng

Danh mục: Brand:

Bệnh động kinh được định nghĩa là rối loạn co giật gây ra bởi sự gia tăng hoạt động điện trong não. Thuốc chống co giật hoặc thuốc chống động kinh bao gồm nhiều loại thuốc chủ yếu nhằm kiểm soát các cơn co giật đang diễn ra hoặc dự đoán trong tương lai cũng như có lợi trong các tình trạng không phải động kinh như rối loạn tâm thần và hội chứng đau.

Nhiều thuốc chống động kinh (AED) có phạm vi điều trị hẹp do đó sự thay đổi tương đối khiêm tốn của nồng độ thuốc trong huyết tương có thể dẫn đến mất đáp ứng hoặc tác dụng độc hại. Do đó, cần xác định đồng thời các AED bao gồm cả chất chuyển hóa có hoạt tính của chúng để cải thiện phương pháp điều trị mà không có tác dụng phụ không mong muốn.

 

Hướng dẫn sử dụng:
1. Thêm 50 µL của chất chuẩn/chất đối chứng/mẫu serum vào vial mẫu và thêm 400 µL thuốc thử-1, lắc trong 5 giây.
2. Thêm 50 µL chất nội chuẩn và lắc thêm 5 giây.
3. Sau đó, ly tâm 4000 vòng trên phút trong 5 phút. Gạn phần nổi trên bề mặt vào HPLC vial và tiêm vào hệ LC-MS/MS.