Busulfan & Methotrexate – Kit Test

Hiệu quả và độc tính của thuốc chống ung thư liên quan đến nồng độ thuốc gốc và / hoặc chất chuyển hóa trong dịch cơ thể và mô. Do đó việc theo dõi các thuốc chống ung thư trong dịch và mô sinh học là rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển tiền lâm sàng và lâm sàng và thường được sử dụng trong lâm sàng thường quy.

Phương pháp Jasem cung cấp phân tích busulfan và methotrexate trong huyết thanh bằng LC-MS / MS chỉ trong 5 phút.

Danh mục: Brand:
  • Các bước chuẩn bị mẫu nhanh chóng và đơn giản
  • Không cần làm sạch SPE cho các mẫu
  • Cho phép phân tích cả hai loại thuốc trong cùng một mũi tiêm
  • Thời gian chuẩn bị mẫu và chạy thiết bị ngắn hơn