BỘ KIT KIỂM SOÁT THUỐC TRỊ LIỆU

Dùng để kiểm tra các hoạt chất thuốc chống trầm cảm, an thần, động kinh có trong nước tiểu con người.

Phương pháp Jasem LC-MS / MS để theo dõi thuốc điều trị giới thiệu một quy trình đơn giản để phát hiện và định lượng các hợp chất như thuốc lạm dụng, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc chống động kinh, v.v. trong mẫu nước tiểu. Theo nhu cầu của khách hàng, bộ độc dược lâm sàng Jasem phù hợp để mở rộng danh mục thuốc với các hợp chất mới.

 

Hướng dẫn sử dụng:
1. Dùng pipet hút 100 µL mẫu serum hoặc plasma cho vào ống ly tâm.
2. Thêm 900 µL thuốc thử-1 vào ống và lắc 15 giây.
3. Ly tâm 3000 vòng trên phút trong 5 phút.
4. Chuyển phần nổi trên bề mặt vào HPLC vial