Gill I, II, III – Thuốc nhuộm nhân

Ba công thức Gill có sẵn:

  • Công thức Gill I thường được khuyên dùng cho tế bào học .
  • Gill III mạnh hơn thường được ưu tiên sử dụng trong mô học .
  • GIll II là hematoxylin cường độ trung bình.

Hematoxylin công thức Gill được sử dụng trong phương pháp nhuộm lan rộng

Công thức của Gill không chứa thủy ngân.

Có sẵn với số lượng khác nhau.