Paraffins

Các công thức sáp paraffin được phát triển với chất lượng ổn định và độ tin cậy để giảm thiểu biến dạng mô và mang lại khả năng kháng nén đặc biệt và tính liên tục của ruy băng. Với nhiều nhiệt độ cài đặt, chất phụ gia và đặc tính khác nhau, có một loại paraffin để đáp ứng nhu cầu xử lý, cố định mô và cắt của bạn.
  • Các dòng Paraplast cung cấp các giải pháp chất lượng cho việc thấm và cố định mô ở nhiệt độ tiêu chuẩn, thấp và cao.
  • Parablocks, các khối paraffin được tạo hình sẵn, được tạo hình đặc biệt để dễ dàng lắp vào bộ xử lý mô ASP hoặc PELORIS của bạn. Không cần đo lường hoặc đổ đầy.
  • Các tùy chọn phương tiện thấm và cố đinh mô bổ sung có sẵn, bao gồm hỗ trợ cấu trúc cho các phần mỏng và các mô dày đặc.