Kit nhuộm Periodic acid schiff (PAS)

Nhuộm PAS chủ yếu được sử dụng để nhuộm các cấu trúc có chứa tỷ lệ carbohydrate cao như glycogen, glycoprotein, proteoglycan thường thấy trong các mô liên kết, chất nhầy và màng đáy.