EA-50 – Hóa chất nhuộm

EA-50 là chất nhuộm gốc cồn, màu xanh nhạt, chủ yếu được sử dụng trong phòng thí nghiệm tế bào học để nhuộm tế bào chất thường quy

Nó được kiểm soát chất lượng rộng rãi để mang lại sự cân bằng màu sắc tốt và kết quả có thể tái tạo .

Có sẵn với số lượng khác nhau