SelecTech Buffer 8 và Define MX-aq – Thuốc nhuộm hematoxylin và eosin

SelecTech Blue Buffer 8 và Define MX-aq có sẵn ở dạng cô đặc cũng như các công thức sẵn sàng sử dụng.

Các công thức mới loại bỏ sự bất tiện khi đổ từ chai đậm đặc và pha loãng các dung dịch