CSTM FILLED CYTOJAR-CLEAR LIQ

Cyto Jar dùng để thu thập, cố định và bảo quản thuận tiện tất cả các mẫu tế bào học. Hộp chứa trong suốt 120 mL chống rò rỉ được đổ đầy trước 45 mL chất bảo quản có chứa polyethylen glycol. Nó có thể được sử dụng để rửa kim hút hoặc chải phế quản và để thu thập trực tiếp các mẫu tế bào học. Có sẵn hộp 50 hoặc 400/thùng.