Thùng chứa mẫu đa năng không vô trùng

Thùng chứa mẫu đa năng không vô trùng được làm bằng polystyrene chịu nhiệt, tiết kiệm, có thể chịu được hầu hết các hóa chất.

Được sử dụng để lưu trữ ngắn hạn hoặc dài hạn các mẫu mô, thùng chứa đa năng, trơn cung cấp nhiều diện tích bề mặt để nhận dạng mẫu vật.

Có sẵn loại 8 oz và 16 oz có nắp đậy.