Tiêu bản kính hiển vi

VCE có hai sọc dọc chia slide thành ba phần cho phép lấy mẫu âm đạo, cổ tử cung và nội tiết trên cùng một tiêu bản. Mặt được làm mờ hoàn toàn được làm mờ hoàn toàn ở một mặt và được sử dụng cho các mẫu dịch cơ thể.