Lam kính cho dán lam tự động

Premier Cover Glass được thiết kế đặc biệt để hoạt động với máy dán lam tự động

Các quy trình bổ sung để ngăn kết dính được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Lam kính cao cấp có sẵn ở nhiều kích cỡ.

Độ mỏng: 013mm – 0,17mm

Kích thước nằm trong khoảng từ 22 X 40mm đến 24 x 60mm