Tiêu bản bo tròn cạnh

Tiêu bản bo tròn cạnh có các cạnh và góc vát giúp xử lý dễ dàng hơn. Các lam kính 25 mm x 75 mm được rửa sạch và kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chất lượng.