Modified AE50 – Hóa Chất Nhuộm (Kỹ Thuật PAP)

Giống như EA-50, Modified EA-50 là một loại thuốc nhuộm gốc cồn, màu xanh lá cây nhạt để nhuộm tế bào chất thông thường, nhưng được tạo ra theo một công thức hơi khác, tạo thêm các sự lựa chọn cho kỹ thuật viên

Có sẵn với số lượng khác nhau.