SPECTRA – Thuốc nhuộm H&E

Thuốc nhuộm SPECTRA H&E mang lại độ rõ nét như bạn mong đợi, giúp tăng hiệu quả chẩn đoán cho các nhà giải phẫu bệnh và bệnh nhân. Được xác nhận để sử dụng với máy nhuộm HistoCore SPECTRA ST, thuốc nhuộm SPECTRA H&E cung cấp giải pháp tổng thể và phù hợp hoàn toàn với phòng thí nghiệm của bạn. Thuốc nhuộm SPECTRA H&E mang lại cho bạn độ đồng nhất đáng tin cậy từ slide 1 – 1600, loại bỏ sự thay đổi hàng ngày.

Với sự ra đời của hệ thống nhuộm HistoCore SPECTRA S1-800, S2-800 và S3-800, được phát triển cho các phòng thí nghiệm có thể tích tiêu bản thấp, dòng giải pháp nhuộm HistoCore SPECTRA H&E hiện đã có sẵn.