Orange G-6 – Hóa chất nhuộm

Orange G-6 là chất nhuộm gốc cồn được sử dụng trong phòng thí nghiệm tế bào học.

Có sẵn với số lượng khác nhau.