Hệ thống nhuộm H&E

Tất cả các thuốc nhuộm và thuốc thử đều được tối ưu hóa để sử dụng với Leica ST5010 và Leica ST5020, tạo ra các vết nhuộm H&E chất lượng cao và chất lượng ổn định từ bản kính nhuộm đầu tiên đến bản cuối cùng.

  • Thông lượng cao.
  • Tiết kiệm thời gian, vì tất cả các vết bẩn và thuốc thử thải ra ở cùng một tốc độ, cho phép nạp tất cả các thành phần của bộ sản phẩm vào và ra khỏi thiết bị cùng một lúc.