Paraplast High Melt – Parraffin với độ nóng chảy cao

  • Lọ được đổ đầy trước 20 mL Ethanol loại thuốc thử 95%.
  • Lọ được làm bằng polypropylen cứng, có nắp vặn.
  • Sản phẩm mới độc đáo này được tạo rãnh để có thể chứa tối đa bốn lam kính
  • Gắn được 50 lọ trên khay