PERMASLIDE/PERMASLIDE Plus – Tiêu bản dẫn nhiệt

Được thiết kế và xác nhận đặc biệt cho Máy in tiêu bản HistoCore PERMA S, PERMASLIDE cung cấp các dấu vết nhất quán, chất lượng cao, dễ đọc để sử dụng với công nghệ in nhiệt. Màu sắc mới có sẵn với hệ thống mã màu giúp giảm lỗi và chuẩn hóa quy trình làm việc.

  • Tối ưu hóa cho in nhiệt.
  • Có sẵn ở dạng dính và không dính, góc cắt và góc không cắt.

Mỗi hộp chứa 100 Tiêu bản. Mỗi Case 1.000 tiêu bản (10 hộp).