Formula ‘R’ Paraffin

Formula ‘R’ Paraffin là parafin cải tiến cho phép cắt mỏng với độ nén tối thiểu và dễ sử dụng.

Formula ‘R’ Paraffin là hợp chất bán trong suốt có thể được sử dụng làm môi trường vùi mô

Nó có điểm nóng chảy thấp (56-57° C, nhiệt độ bể nước 45-50° C) và có 2 lựa chọn đóng gói, túi poly 2 lb hoặc bình 4,5 lb. Túi poly đục lỗ dễ đổ và chiếm ít không gian.

Bình nhựa miệng rộng có thể đóng lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổ cũng như xử lý parafin đã qua sử dụng.