EA-65 – Hóa chất nhuộm

EA-65 là chất nhuộm gốc cồn , màu xanh nhạt , chủ yếu được sử dụng trong phòng thí nghiệm tế bào học để nhuộm tế bào chất thường quy

Có sẵn với số lượng khác nhau.