CV Ultra – Kéo dán lam kính

CV Ultra đã được phát triển để thay thế Xylene/Toluene và môi trường dán lam thông thường trong các phòng thí nghiệm mô bệnh học/tế bào học.

Việc sử dụng CV Ultra cực kỳ linh hoạt. CV Ultra có thể được sử dụng với Xylene và Toluene.

Dùng cho cả quy trình dán lam bằng robot và dán lam thủ công. Chất này không chứa bất kỳ dung môi hữu cơ nguy hiểm nào.