Sta-On – Chất kết dính

Sta-On là chất kết dính dạng lỏng dễ sử dụng và tiện lợi. 10mL được thêm vào mỗi lít nước đã được làm ấm trước trong bể nổi mô. Sta-On pha loãng cũng có thể được sử dụng để phủ lên các lam kính