Cassette có nắp

  • Vật liệu: P.O.M (Poly Acetal)
  • Có nắp đậy
  • Góc: 35°
  • Kích thước lỗ: 1 x 5 mm
  • Có thể in nhiệt
  • Quy cách: 200 cái/Hộp