Cassette có nắp rời

  • Vật liệu: P.O.M (Poly Acetal)
  • Có nắp đậy
  • Góc: 45°
  • Kích thước lỗ: 0,9 x 0,9 mm
  • Có thể in nhiệt
  • Quy cách: 200 cái/Hộp