Tiêu bản Micro

Tiêu bản chất lượng cao, được sản xuất theo thông số kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Có sẵn tiêu bản mài và mờ