X-tra – Tiêu bản tế bào học

X-tra có bề mặt tích điện dương giúp liên kết các phần mô và chế phẩm tế bào học.

X-tra được sử dụng cho các quy trình H&E đòi hỏi độ bám dính của mô. Kích thước: 1” x 3” x .04”

Bề mặt chống nước với góc tiếp xúc khoảng 90 độ. Các mục đích sử dụng được khuyến nghị bao gồm các chất nhuộm đặc biệt, IHC, ISH, phương pháp đông lạnh và tế bào học.