Lam kính cho HistoCore SPECTRA CV

Sẵn sàng sử dụng giúp trao đổi nhanh chóng và dễ dàng đồng thời giảm dấu vân tay trên từng lam kính

Sản phẩm này chỉ có sẵn để sử dụng cùng với HistoCore SPECTRA CV.