Môi trường nuôi cấy cho ngành Dược phẩm

KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN

Các giải pháp môi trường nuôi cấy đáng tin cậy bảo vệ các sản phẩm dược phẩm khỏi bị nhiễm bẩn, khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong thử nghiệm QC vi sinh. Việc sản xuất môi trường nuôi cấy tuân theo các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, từ phát triển công thức đến hiệu suất đã được kiểm chứng.

Đặc trưng

 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện trên mỗi lô
 • Các thành phần được tối ưu hóa cho hiệu suất và khả năng tái sản xuất rất nhiều
 • Giấy chứng nhận hiệu suất đi kèm với mỗi lô sản phẩm
 • QUANTISWAB® cung cấp tăm bông môi trường được chiếu xạ, bọc ba lớp bằng công nghệ bọc nylon

Lợi ích chính

 • Quy trình kiểm soát chất lượng được giám sát từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng
 • Tất cả các môi trường nuôi cấy được phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn tham chiếu
 • Các nhà cung cấp quan trọng được đánh giá và kiểm toán

Giải pháp môi trường nuôi cấy của Biomerieux cho phép phát triển và phát hiện nhiều loại vi sinh vật và các ứng dụng an toàn sản phẩm, bao gồm:

 • Kiểm soát môi trường
 • Đếm vi sinh vật
 • Phát hiện vi khuẩn
 • Phương pháp xác nhận
 • Kiểm tra nước
 • Xét nghiệm vi sinh tổng quát