Dilumat® – Máy pha loãng môi trường tự động

Hệ thống pha loãng DILUMAT® được thiết kế để đảm bảo độ pha loãng chính xác và giảm rủi ro nhiễm bẩn, chuẩn hóa việc chuẩn bị mẫu và phù hợp với nhu cầu của khách hàng

  • Độ chính xác cao đáp ứng yêu cầu BAM và ISO 7218
  • Đèn LED đổi màu để biểu thị trạng thái pha loãng
  • Chế độ tự khởi động
  • Hệ thống tay quay tự động được cấp bằng sáng chế để giảm nguy cơ nhiễm bẩn
  • Tương thích với DILUBAG®  và MASTERCLAVE®
  • Chuẩn bị mẫu nhanh chóng
  • Cải thiện kiểm soát chất lượng
  • Phù hợp với nhu cầu của khách hàng
  • Không gian làm việc thoải mái