VITEK® 2 COMPACT – Hệ thống định danh vi khuẩn tự động

Với VITEK® 2 COMPACT, thời gian phản hồi giảm tới 22 giờ đối với hầu hết vi khuẩn so với các phương pháp sinh hóa truyền thống trong khi tính toàn vẹn của dữ liệu được duy trì nhờ các tính năng tuân thủ toàn diện. Điều này có nghĩa là bạn duy trì quyền kiểm soát đối với chất lượng sản phẩm và quy trình với kết quả nhanh hơn đảm bảo hoạt động sản xuất của bạn vẫn khả thi về mặt tài chính.

Danh mục: Hãng sản xuất:

Những tính năng

  • Quy trình thiết lập ba bước
  • Thuốc thử có mã vạch để truy xuất nguồn gốc
  • Phần mềm tuân thủ 21 CFR Phần 11
  • Cơ sở dữ liệu toàn diện
  • Thẻ kiểm tra kín loại bỏ nguy cơ nhiễm bẩn từ người dùng
  • Xác thực kết quả bằng một cú nhấp chuột

Lợi ích chính

  • Rút ngắn thời gian nhận dạng kết quả
  • Giảm chất thải với định dạng thẻ thu nhỏ
  • Phân tích khách quan