BACT/ALERT® 3D – Thiết bị kiểm tra vô trùng trong dược phẩm

BACT/ALERT® 3D được phát triển như một giải pháp hiệu quả và an toàn cho thử nghiệm vô trùng công nghiệp.

Từ tính dễ sử dụng đến quản lý dữ liệu linh hoạt, BACT/ALERT® 3D là một hệ thống phát hiện vi khuẩn hiện đại phù hợp với mọi quy mô phòng thí nghiệm, cung cấp cho bạn giải pháp thay thế khách quan và đáng tin cậy cho các phương pháp phát hiện vi khuẩn truyền thống.

TÍNH NĂNG

  • Phát hiện vi khuẩn tự động, đáng tin cậy và khách quan với kiểm soát chất lượng tích hợp
  • Dễ sử dụng cho quy trình làm việc hợp lý
  • Sẵn sàng để sử dụng
  • Hệ thống quản lý dữ liệu tuân thủ 21 CFR Phần 11
  • Là kiểm nghiệm vô trùng không phá hủy, mẫu có thể được sử dụng cho các thử nghiệm tiếp theo

LỢI ÍCH CHÍNH

  • Hệ thống mô-đun được tùy chỉnh theo nhu cầu kiểm tra độ vô trùng của bạn
  • Kết quả thời gian thực cho phép can thiệp sớm
  • Khả năng tương thích LIMS để theo dõi dữ liệu tuân thủ
  • Được ngành công nghiệp và dược điển công nhận trên toàn cầu như một phương pháp thử nghiệm vô trùng thay thế

BACT/ALERT® – phương pháp được lựa chọn để kiểm tra độ vô trùng nhanh

Giải pháp đã được chứng minh này cho phép hầu như bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra độ nhiễm bẩn của sản phẩm ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. BACT/ALERT® tương thích với cả những thử nghiệm phức tạp nhất và có thể được sử dụng cho cả thử nghiệm trong quá trình và thử nghiệm phát hành.