BACT/ALERT® VIRTUO® – Giải pháp xét nghiệm tiểu cầu

BACT/ALERT® VIRTUO® là tiêu chuẩn mới trong các hệ thống phát hiện nuôi cấy tiểu cầu—một giải pháp hoàn toàn tự động với thời gian phát hiện nhanh hơn và giảm thiểu thời gian thực hiện.

Các phương pháp kiểm soát chất lượng đáng tin cậy là cần thiết đối với tiểu cầu có thời hạn sử dụng ngắn và nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Bạn có thể nâng cao tính khả dụng và chất lượng của các tài nguyên quan trọng trong tối đa bảy ngày với BACT/ALERT® VIRTUO® và các Chai phương tiện nuôi cấy BACT/ALERT® liên quan.

Đặc trưng

 • Quản lý dữ liệu tích hợp
 • LIMS/BECS tương thích để theo dõi và tuân thủ dữ liệu
 • VILINK ® hỗ trợ chẩn đoán từ xa để tối ưu hóa thời gian hoạt động của thiết bị
 • Hệ thống quản lý dữ liệu tuân thủ 21 CFR Phần 11

Lợi ích chính

 • Tính linh hoạt được đặt ở bất cứ đâu là tốt nhất cho quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm của bạn
 • Tải và di chuyển kích hoạt tải để có hiệu quả hơn
 • Quét thông minh để nhận dạng ngay nhãn mã vạch
 • Kết quả thời gian thực cho phép can thiệp hoạt động sớm

Cùng với công nghệ so màu đã được cấp bằng sáng chế và các thuật toán phát hiện vi khuẩn cải tiến, BACT/ALERT® VIRTUO® phát hiện nhiều loại vi sinh vật bao gồm vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong tiểu cầu.

CHỈ NGÂN HÀNG MÁU:

 • BPA cho xét nghiệm tiểu cầu hiếu khí
 • BPN để xét nghiệm tiểu cầu kỵ khí
 • CHỨNG NHẬN DẤU HIỆU CE
 • Để kiểm soát chất lượng tiểu cầu với chai môi trường nuôi cấy BPA và BPN
 • GIẤY PHÉP FDA 510(k)
 • Đối với thử nghiệm kiểm soát chất lượng và biện pháp an toàn, thử nghiệm thứ cấp tiểu cầu với chai môi trường nuôi cấy BPA và BPN