Hộp lưu trữ 25 slide

  • Hộp lưu trữ slide
  • Vật liệu: ABS
  • Sức chứa: 25 chiếc.
  • Thích hợp cho lam kính 25,4mm x 76,2mm (1″x3″)
  • Quy cách: 1 cái