EM-400 – Parraffin có độ nóng chảy trung bình

Parraffin EM-400 là sự pha trộn của parafin tinh khiết với polyme tổng hợp cho phép cắt với lực nén tối thiểu .

Môi trường này có thể hỗ trợ việc cắt lát thường quy ở mức 1-2 micron trên máy cắt lát tiêu bản quay

Điểm nóng chảy thấp của nó (56-57° C, nhiệt độ bể nước 37-42° C) làm giảm khả năng biến dạng ở các mô được làm nóng trên 60° trong quá trình vùi với parafin.

EM-400 sẽ vẫn ổn định ngay cả ở nhiệt độ cao.

Nó được cung cấp dưới dạng túi 10 x 2 lb (0,91 kg) để thuận tiện cho việc xử lý.