THIẾT BỊ TINH CHẾ ISOLERA SPECKTRA – HÃNG BIOTAGE

£0.00

Bơm dung môi: bơm điện tử HPFC thể tích không đổi – Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút – Áp suất tối đa: 145 psi (10 bar) – Chế độ phân đoạn: Volume; Threshold, Threshold with volume; low slop; medium slop; custome slop – Dụng cụ thu mẫu: Ống nghiệm (13 mm, 16 mm, 18 mm và 25 mm) và bình chứa (120 ml, 240 ml và 480 ml) – Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu: Máy tính tích hợp trên máy với giao diện màn hình chạm (Touch screen 10.4”)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

– Bơm dung môi: bơm điện tử HPFC thể tích không đổi – Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút – Áp suất tối đa: 145 psi (10 bar) – Chế độ phân đoạn: Volume; Threshold, Threshold with volume; low slop; medium slop; custome slop – Dụng cụ thu mẫu: Ống nghiệm (13 mm, 16 mm, 18 mm và 25 mm) và bình chứa (120 ml, 240 ml và 480 ml) – Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu: Máy tính tích hợp trên máy với giao diện màn hình chạm (Touch screen 10.4”)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Nhà cung cấp

Biotage