EZEE JUSTBLOCK – Giải pháp ngăn chặn Western và tăng cường tín hiệu, 500ml

  • Tiết kiệm thời gian 3 bước trong một: Chặn màng và pha loãng Abs trong một bước
  • Tăng cường tín hiệu kháng thể
  • Chất pha loãng kháng thể vạn năng
  • Hiệu quả với mọi chất nền ECL
  • Tương thích với màng PVDF & NC
  • Cải thiện phát hiện protein

JUSTBLOCK là một giải pháp chặn tất cả trong một để phân tích Western blot. Với tính năng tất cả trong một, chúng tôi đề cập đến khả năng thực hiện chỉ trong một bước, ngăn chặn, lai kháng thể sơ cấp và thứ cấp cũng như tăng cường tín hiệu được phát triển từ chất nền HRP (horseradish peroxidase) hoặc AP (phosphatase kiềm). Do đó, JUSTBLOCK hoạt động như cả công cụ chặn và công cụ tăng cường trong phân tích của phương Tây.

Sản phẩm bao gồm: Dung dịch đệm chặn 500ml