Silane Solution – Chất kết dính

Giải pháp Silane phù hợp với tất cả các quy trình hóa mô miễn dịch và mang lại độ bám dính tuyệt vời khi sử dụng trên các lam kính nhỏ.