SCANRDI® – Thiết bị phát hiện nhanh và đếm vi khuẩn

SCANRDI® mang lại khả năng phát hiện vi khuẩn nhanh chóng, vượt bậc hơn với tốc độ và độ nhạy

Công nghệ nổi bật mang lại kết quả vô trùng có thể thực hiện được trong 4 giờ hoặc ít hơn cho việc sản xuất nhanh chóng

  • Lọc giữ vi sinh vật trên màng từ 1 đến 1.000 mL
  • Phản ứng tuyến tính từ 1 đến 5000 tế bào vi sinh vật
  • Truy xuất nguồn gốc khi quét mã trên thuốc thử và vật tư tiêu hao
  • Bảo trì từ xa với VILINK
  • Hệ thống quản lý dữ liệu tuân thủ 21 CFR Phần 11
  • Cho ra kết quả trong 4h hoặc ít hơn
  • Giảm tới 1 vi khuẩn có độ nhạy
  • Được FDA công nhận là một phương pháp thay thế để xuất xưởng sản phẩm vô trùng