PERMAFLEX/PERMAFLEX Plus – Lam kính mài mờ

Được xác nhận để hoạt động trên máy in phun mực Leica IP S và máy in nhiệt Perma S. Các tiêu bản PERMAFLEX và PERMAFLEX Plus của Leica Biosystems là các tiêu bản in linh hoạt cho thấy chất lượng in cao và khả năng đọc bằng máy quét, hóa chất độ bền, khả năng nhuộm màu tích cực và nền tối thiểu với năm màu phổ biến.

Lợi ích PERMAFLEX

  • Được xác nhận để hoạt động trên máy in phun và máy in nhiệt
  • Đã kiểm tra khả năng kháng hóa chất đối với các thuốc thử thông thường trong phòng thí nghiệm (ví dụ Xylene, axit cromic, v.v.)
  • Đã được thử nghiệm để cung cấp màu nhuộm chất lượng cao nhất quán mà không có bất kỳ nhược điểm nào của việc nhuộm nền
  • Bao bì có mã màu được thiết kế mới
  • Kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các thiết bị đo đạc