Miếng lót bệnh phẩm

  • Kích thước: 32x25x2 mm
  • Quy cách: 500 cái/túi