DNA Ladders – Thang chuẩn DNA

  • Có sẵn trong 6 phạm vi trọng lượng phân tử
  • Thang chuẩn có các band phân tách tốt
  • Sẵn sàng để sử dụng với thuốc nhuộm tải đi kèm
  • Ổn định ở nhiệt độ phòng

Được làm sẵn và chứa thuốc nhuộm tải để sử dụng ngay, Dấu DNA dùng ngay (RTU) của Cleaver Scientific được chế tạo đặc biệt để chạy chính xác và tạo ra các bậc thang sắc nét, rõ ràng. Có sẵn trong sáu phạm vi trọng lượng phân tử và bao gồm các đoạn đánh dấu riêng biệt được phân lập từ các plasmid độc quyền tiêu hóa hạn chế, mỗi dấu hiệu DNA sẽ ổn định trong tối đa 6 tháng ở nhiệt độ phòng, 12 tháng nếu được giữ trong tủ lạnh ở 4°C hoặc 24 tháng ở nhiệt độ phòng. -20°C. Tất cả các Dấu hiệu RTU của Cleaver Scientific đều chứa các dải tham chiếu cường độ cao và có thể được sử dụng để thực hiện so sánh kích thước với các phân tử DNA, từ các đoạn PCR nhỏ nhất đến các vectơ cosmid lớn, được tuyến tính hóa.

Sản phẩm Bao gồm: lọ 500 µl

Mã hàng CSL-MDNA-100BP CSL-MDNA-100BPH CSL-MDNA-1K CSL-MDNA-50BP CSL-MDNA-BR CSL-MDNA-HR
Sự tập trung lọ 50ug/50ul lọ 54ug/500ul lọ 50ug/500ul lọ 56ug/500ul lọ 86ug/500ul lọ 52ug/500ul
Điều kiện bảo quản 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C 6 tháng ở 25°C, 12 tháng ở 4°C & 24 tháng ở -20°C
Phạm vi kích thước 100-1500bp 100-3000bp 250bp-10kb 50-1500bp 100bp-10kb 250bp-25kb
Số lượng ban nhạc 11 12 13 17 19 14
ban nhạc tham khảo 500, 1500bp 500, 1500bp 1Kb, 3kb 200, 500 bp 500bp, 1,5 & 3kb 1Kb, 3kb
Khối lượng tải khuyến nghị 5ul/giếng 5ul/giếng 5ul/giếng 5ul/giếng 5ul/giếng 5ul/giếng
Dye theo dõi Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue Orange G, Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue
  • Thang DNA 100bp, 100-1500bp, lọ 1 x 500ul
  • Thang DNA 100bp, 100-3000bp, lọ 1 x 500ul
  • Thang DNA 1Kb PLUS, 100-10Kb, lọ 1 x 500ul
  • Thang DNA 50bp, 50-1500bp, lọ 1x500ul